CHIA 1 SHEET THÀNH NHIỀU TRANG TRONG EXCEL

Tin tức Tư vấn Tri thức Tin VPhường Bảo mật Mạng Máy bộ Phần mượt

 

*

quý khách mong mỏi tạo thành hồ hết Sheet rước tài liệu thanh lọc được dựa vào cột Ten hang với đông đảo cột tương ứng ( So lưong , Giai say đắm ) .

Bạn đang xem: Chia 1 sheet thành nhiều trang trong excel

lấy một ví dụ Sheet AA gồm đựng các tài liệu thanh lọc được nlỗi hình dưới

 

*

 

Tương những điều đó cùng với gần như Sheet khác

 

*

*

 

Để làm được như thế bạn cần tạo ra macro , cách thức nhỏng sau .

Mnghỉ ngơi tệp tin Excel mong mỏi phân tạo thành các Sheet .

Xem thêm: Chế Độ Ăn Cho Người Tăng Huyết Áp Nên Ăn Gì? Chế Độ Ăn Khoa Học Cho Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp

Bấm tổ hợp Alt-F11 để msinh sống Microsoft Visual Basic .

Bấm thực đơn Insert > Module , các bạn sao chép câu chữ mặt dưới

 

Sub Splitdatatosheets()

Dlặng rng As Range

Dim rng1 As Range

Dim vrb As Boolean

Dyên sht As Worksheet

Set rng = Sheets("Sheet1").Range("A3")

Set rng1 = Sheets("Sheet1").Range("A3:C3")

vrb = False

Do While rng ""

For Each sht In Worksheets

If sht.Name = Left(rng.Value, 31) Then

sht.Select

Range("A2").Select

Do While Selection ""

ActiveCell.Offset(1, 0).Activate

Loop

rng1.Copy ActiveCell

ActiveCell.Offset(1, 0).Activate

Set rng1 = rng1.Offset(1, 0)

Set rng = rng.Offset(1, 0)

vrb = True

End If

Next sht

If vrb = False Then

Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)

ActiveSheet.Name = Left(rng.Value, 31)

Sheets("Sheet1").Range("A1:C1").Copy ActiveSheet.Range("A1")

Range("A2").Select

Do While Selection ""

ActiveCell.Offset(1, 0).Activate

Loop

rng1.Copy ActiveCell

Set rng1 = rng1.Offset(1, 0)

Set rng = rng.Offset(1, 0)

End If

vrb = False

Loop

End Sub

 

Sheet1 là tên Sheet bao gồm cất dữ liệu .

A3:C3 : Dãy dữ liệu bắt đầu

A1:C1 : Tiêu đề sinh sống Sheet 1 sẽ có trong các Sheet

Quý Khách thoát khỏi Microsoft Visual Basic nhằm trở lại Excel , rồi chạy macro có tên là Splitdatatosheets