Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu thương Đã biết em lạnh lùng nhưng anh vẫn ghi nhớ thương thơm Đã biết khi yêu ai lòng này có đắng cay Đã trót với trong tâm địa một hình bóng hình ai. Phố vắng vẻ tối khuya tàn, lạnh nhạt lê bước hoang Sóng gió qua bao lần còn hoài mong mỏi cầm nhân Những lúc em mặt anh mà lại hồn em vắng xa Những thời gian cách nhau chừng lòng cành thêm khổ cực. Sao ngày xuân không đến Khi đông tàn Sao hồn ta như dòng lá thu kim cương Kiếp cô đơn chấp chới buông Trong láng đêm nhiều năm chỉ 1 mình ta với ta. Ôi còn đâu khoảng thời gian rất ngắn yêu ban đầu Cung bầy xưa vương vít mọt tơ sầu Nhớ chăng em lời thề xưa Ai nỡ vô tình đành lià xa bến mơ. Đã biết em vô tình nhưng lòng anh vẫn yêu Đã biết em lạnh lùng nhưng anh vẫn nhớ thương thơm Giá buốt trong lòng tư tìm lại dấu tích xưa Bóng dáng xưa nay đâu còn chăng vào giấc mơ.


Bạn đang xem: Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu


Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Người Đẹp Và Quái Vật Emma Watson, Người Đẹp Và Quái Vật (Phim 2017)

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.