Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 7

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa môn Lịch sử 7, lời giải chi tiết bài tập Lịch sử 7, tổng hợp đề thi đáp án tham khảo để ôn thi Lịch sử hay nhất.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập lịch sử 7Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)


Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII) (trang 107 sgk Lịch Sử 7): – Nguyên nhân...


*

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII (trang 110 sgk Lịch Sử 7): – Cường hào đem cầm bán ruộng công đã...


*

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII (trang 113 sgk Lịch Sử 7): – Câu ca dao sau nói lên điều gì?...Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)


Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) (trang 58 sgk Lịch Sử 7): – Hốt Tất Liệt...


*

Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII (trang 116 sgk Lịch Sử 7): – Chính quyền họ Trịnh (Đàng Ngoài) ở thế kỉ XVIII...

Xem thêm: Chỉ Số Đường Huyết Của Thực Phẩm, Các Thực Phẩm Có Chỉ Số Đường Huyết Thấp


Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn (trang 120 sgk Lịch Sử 7): – Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả...


Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn (trang 122 sgk Lịch Sử 7): – Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh? Trả lời: ...


Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn (trang 126 sgk Lịch Sử 7): – Hãy nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra...


Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn (trang 127 sgk Lịch Sử 7): – Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long? Trả lời: Trước thế...


Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước (trang 132 sgk Lịch Sử 7): – Tại sao “mở cửa ải, thông chợ búa” thì công thương nghiệp được...