Lần 1 tan vào 3/7, lần 2 tung vào thêm 2/5 bể tổng số là:3/7 + 2/5 = 29/ 35số phần chưa tồn tại nước:35/35 - 29/35 = 6/35Vậy còn 6/ 35 phần của bể nước chưa có nước


Bạn đang xem: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể

*
Lượng nước có trong bể sau nhì lần rã là: 3/7+ 2/5= 29/35.Phần bể chưa xuất hiện nước là:1- 29/35= 6/35.Đáp số: 6/35.
Số phần bể có thể cất nước là:1-(3/7+3/5)=6/35 (bể)ĐS:p/s: Mình ấn nhằm mục đích mình gửi trước Trịnh Quang Đức nhé!!
*

Quý khách hàng hỏi - thientulenh.vn trả lời


*

38.985 điểm

3
*
vinh(ny ngân)

21.679 điểm

4 Katie

19.637 điểm

5
*
Thu Thuỷ

19.567 điểm


56.139 điểm

3 Katie

24.463 điểm

4
*
Adela uwu ✔

23.479 điểm

5
*
Vi Emilimet ✔️

22.695 điểm
Xem thêm: Phần Mềm Đọc Hóa Đơn Điện Tử File Xml Thế Nào Cho Đúng? Làm Gì Khi Không Đọc Được Hóa Đơn Điện Tử

1
*
☆F_L_V ☆+mini ...

7.447 sao

2
*
- Kun Luv Ice

7.306 sao

3
*
_Bắp_

4.294 sao

4
*
hoàng hà vân

2.873 sao

5
*
KOD_нᴇʀo.

2.186 sao