Tải bài hát lạy phật quan âm mp3

Dưới tòa sen đá quý con quỳ lạy Bồ Tát Quan ÂmNgười đang cho nhỏ niềm tin yêu giữa cuộc đờiQuan Âm Bồ Tát hiệu Viên ThôngMười nhì nguyện Khủng rộng lớn mênh môngCứu giúp bao tín đồ qua cơn khổ nạn tự bi độ đời.Quan Âm! Trái tim sáng sủa ngời, cứu vớt tín đồ hoán vị nạn qua cơn cạnh tranh khăn!Quan Âm!Tay rứa bình nước Cam LồTay nạm nhành liễu thân đá quý rưới khắp ráng gianTốt tươi lạnh mát mười phương thơm thanh thanh nhàn.Dưới tòa sen rubi, mùi hương trầm lan ngào ngạt dương thế.Lạy Phật Quan Âm dìu bé qua bến mê đời.Cho bé được sống đời an vui.Cho bé được sống đời đẹp đẽ.Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nàn đời con tỏa sáng.

Bạn đang xem: Tải bài hát lạy phật quan âm mp3


Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Làm Người Yêu Vui Qua Tin Nhắn, Thành Công 100%

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.