Xem ngày tốt xấu tháng 5 năm 2016

Để giúp người tiêu dùng thuận tiện trong Việc coi ngày tốtmon 5 năm 2016 cũng giống như dễ dàng vào việc đối chiếu các ngày hồi tháng 5/2016 với nhau. Chúng tôi đang Tổng hòa hợp vớ một ngày dài đẹp mắt vào tháng 5năm nhâm thìn cũng như đưa ra những ngày chưa giỏi vào thời điểm tháng.

Trong ngôi trường đúng theo quý các bạn không buộc phải coi ngày xuất sắc tháng 5 năm năm nhâm thìn tốt coi ngày đẹp nhất mon 5 năm năm 2016 bởi vì đã tất cả dự định tiến hành công việc vào một ngày rõ ràng trong thời điểm tháng 5, quý bạn vui vẻ tìm về ngày tương ứng và chọn coi chi tiết hoặc lựa chọn pháp luật Xem ngày giỏi xấu giúp thấy một ngày ví dụ.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt xấu tháng 5 năm 2016

Xem ngày tốt tháng 6 năm 2016


Xem ngày tốt tháng 7 năm 2016


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác biết tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP. NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 5 NĂM 2016


Lịch dương

1

Tháng 5


Lịch âm

25

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 5


Lịch âm

26

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 5


Lịch âm

27

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 5


Lịch âm

28

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 5


Lịch âm

29

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 5


Lịch âm

30

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Nhâm Thìn, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 5


Lịch âm

1

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 5


Lịch âm

2

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, mon Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 5


Lịch âm

3

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 5


Lịch âm

4

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 5


Lịch âm

5

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, mon Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 5


Lịch âm

6

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Giáp Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh khô long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 5


Lịch âm

7

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 5


Lịch âm

8

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 5


Lịch âm

9

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, mon Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 5


Lịch âm

10

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, mon Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 5


Lịch âm

11

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, mon Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (klặng con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 5


Lịch âm

12

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Xem thêm: 10 Bài Thuyết Minh Về Cách Làm Một Món Ăn Thuyết Minh Về Món Ăn Lớp 8

Lịch dương

19

Tháng 5


Lịch âm

13

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 5


Lịch âm

14

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 5


Lịch âm

15

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, mon Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 5


Lịch âm

16

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Giáp Thìn, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 5


Lịch âm

17

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, mon Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 5


Lịch âm

18

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh hao long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 5


Lịch âm

19

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Đinch Mùi, mon Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 5


Lịch âm

20

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 5


Lịch âm

21

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 5


Lịch âm

22

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 5


Lịch âm

23

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 5


Lịch âm

24

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 5


Lịch âm

25

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Trên đó là Tổng hợp ngày xuất sắc tháng 5 năm năm 2016 nhưng Cửa Hàng chúng tôi mong gửi cho chúng ta. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ phù hợp với một vài tuổi cũng như những công việckhông giống nhau. Thế đề xuất, khi thâu tóm được ngày giỏi xấu vào tháng 5/2016 thì bạn phải tra cứu: coi ngày giỏi vừa lòng tuổi để sở hữu kết quả cụ thể cùng đúng chuẩn duy nhất cho bạn.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc mon 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 7năm 2021

♦Ngày tốt mon hai năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 8 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng tư năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 10 năm 2021

♦Ngày giỏi mon 5 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 1một năm 2021

♦Ngày tốt tháng 6năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 1hai năm 2021


Xem tử vi phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy mặt hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Slặng điện thoại thông minh liệu có phải là đồ gia dụng phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi số lượng vào dãy slặng Smartphone đa số sở hữu hồ hết năng lượng riêng rẽ, tùy theo cá biệt tựcủa dãy số cơ mà Sim điện thoại hoàn toàn có thể tác động tới bạn theo phía tốt (Cát) tuyệt xấu(hung)
*
Dùng kinh dịch chọn sim tử vi xuất sắc đến 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng đông đảo gợi ý quẻ dịch syên giỏi đến 4 đại nghiệp, chúng ta có thể chọn hàng syên ổn phong thủyđúng theo tuổi thỏa mong muốn cung ứng sự nghiệp, tài vận, tình duyên ổn nhà đạo xuất xắc hóa giải vậnhạn
*
Các nhiều loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Ngulặng tố cùng 3 Nhóm tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo lúc yêu với ma thuật từ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để tìm hiểu mình thuộc cung hoàng đạo nào với tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình cảm 12 cung hoàng đạo để kiếm tìm một ít tương xứng của bạn
*
điểm lưu ý tính giải pháp 12 cung hoàng đạo nam thanh nữ hấp dẫn nhất
*
Thiên Bình và Song Tử gồm bắt buộc đôi bạn trẻ trọng tâm đầu ý thích hợp giành cho nhau?
*
Giải mã bản thứ sao cá thể cùng Hướng dẫn hiểu bạn dạng đồ vật sao miễn phí
*
Tính bí quyết cung Thiên Bình phái mạnh phụ nữ có điểm gì quan trọng và thu hút?
*
Dấu hiệu Song Tử Lúc yêu thương với điểm lưu ý tình thương cung Song Tử phái nam nữ
*
Luận tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2021 cô gái mạng sinh vào năm 1954
Tử vi Giáp Ngọ 2021 phái nữ mạng được luận là xấu các xuất sắc ít

Xem ngày tốt xấu